Wetboek Nationaliteit

HOOFDSTUK I. – ALGEMENE BEPALINGEN.
Art. 1-7, 7bis
HOOFDSTUK II. – TOEKENNING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT.
Afdeling 1. – Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de nationaliteit van de vader of van de moeder.
Art. 8
Afdeling 2. – Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van adoptie.
Art. 9
Afdeling 3. – Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de geboorte in België [1 of als gezamenlijk gevolg van een akte van verkrijging]1.
Art. 10-11, 11bis
Afdeling 4.
Art. 12
HOOFDSTUK III. – VERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT.
Afdeling 1. – Verkrijging van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring.) <Ingevoegd bij W 1991-06-13/31, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 12bis
Afdeling 2.
Art. 13-15
Afdeling 3. <Opgeheven bij W 2012-12-04/04, art. 13, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
Art. 16
Afdeling 4.
Art. 17
Afdeling 2. – (vroeger afdeling 5) Verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie. <W 1991-06-13/31, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
Art. 18-21
HOOFDSTUK IV. – VERLIES VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT.
Art. 22-23, 23/1
HOOFDSTUK V. – HERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT.
Art. 24
HOOFDSTUK Vbis. – (ingevoegd bij <W 1998-12-22/51, art. 6, Inwerkingtreding : 01-09-1999>) Adviesbevoegdheid van het parket.
Art. 24bis
HOOFDSTUK VI. – REGISTERS EN MELDINGEN.
Art. 25
HOOFDSTUK VII. – OVERGANGSBEPALINGEN.
Art. 26-30