Codex Ruimtelijke Ordening

Codex via inhoudstabel raadplegen

Codex integraal & doorzoekbaar raadplegen

 

INHOUDSTAFEL

 1. TITEL I Inleidende bepalingen
  1. HOOFDSTUK I Doelstellingen en begrippen
  2. HOOFDSTUK II Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het [ruimtelijk structuurplan Vlaanderen of Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (verv. decr. 8 december 2017, art. 16, I: 30 december 2017)]
  3. HOOFDSTUK III Adviesorganen
   1. Afdeling 1 [… (opgeh. Decr. 18 november 2011, art. 2, I: 24 juli 2016)]
   2. Afdeling 2 De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
   3. Afdeling 3 De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
   4. Afdeling 4 Algemene bepaling
  4. HOOFDSTUK IV De ambtenaren van ruimtelijke ordening
   1. Afdeling 1 De [… (geschr. decr. 4 april 2014, art. 5, I: 25 april 2014)] gewestelijke [… (geschr. decr. 25 april 2014, art. 3, I: 1 maart 2018)] stedenbouwkundige ambtenaren
   2. Afdeling 2 De provinciale stedenbouwkundige ambtenaren
   3. Afdeling 3 De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren
   4. [Afdeling 4. De gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs (ing. Decr. 25 april 2014, art. 5, I: 1 maart 2018)]
  5. [HOOFDSTUK V Het register van ruimtelijke planners (ing. decr. 8 december 2017, art. 21, I: 30 december 2017)]
 2. TITEL II Planning
  1. [HOOFDSTUK I Ruimtelijke beleidsplannen (verv. decr. 8 december 2017, art. 23, I: 5 mei 2018)]
   1. [Afdeling 1 Algemene bepalingen (verv. decr. 8 december 2017, art. 23, I: 5 mei 2018)]
   2. [Afdeling 2 Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (verv. decr. 8 december 2017, art. 23, I: 5 mei 2018)]
   3. [Afdeling 3 Het provinciaal beleidsplan ruimte (verv. decr. 8 december 2017, art. 23, I: 5 mei 2018)]
   4. [Afdeling 4 Het gemeentelijk beleidsplan ruimte (verv. decr. 8 december 2017, art. 23, I: 5 mei 2018)]
  2. HOOFDSTUK II Ruimtelijke uitvoeringsplannen
   1. Afdeling 1 Algemene bepalingen
   2. Afdeling 2 [Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (verv. decr. 1 juli 2016, art. 20, I: 1 mei 2017)]
   3. Afdeling 3 [Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (verv. decr. 1 juli 2016, art. 27, I: 1 mei 2017)]
   4. Afdeling 4 [Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (verv. decr. 1 juli 2016, art. 35, I: 1 mei 2017)]
  3. HOOFDSTUK III Stedenbouwkundige verordeningen
  4. HOOFDSTUK IV Recht van voorkoop, onteigening en aankoopplicht
   1. Afdeling 1 Het recht van voorkoop
   2. Afdeling 2 Onteigening
   3. Afdeling 3 Aankoopplicht
  5. HOOFDSTUK V [… ingetr. decr. 4 april 2014, art. 31)]
  6. HOOFDSTUK VI Planschade en planbaten
   1. Afdeling 1 Planschade
   2. Afdeling 2 Planbatenheffing
    1. Onderafdeling 1 Grondslag, uitzonderingen, vrijstellingen en schorsingen
    2. Onderafdeling 2 Heffingsplicht
    3. Onderafdeling 3 Bedrag
    4. Onderafdeling 4 Inkohiering en invordering
    5. Onderafdeling 5 Betalingstermijn en bezwarenregeling
    6. Onderafdeling 6 Toewijzing en aanwending van de opbrengsten
    7. Onderafdeling 7 Overige bepalingen
     1. Sectie 1 [Suppletieve toepassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (verv. decr. 13 december 2013, art. 4.4.0.0.2., I: 1 januari 2014)]
     2. Sectie 2 Evaluatie
   3. [Afdeling 3 Decreet betreffende complexe projecten (ing. Decr. 25 april 2014, art. 55, I: 1 maart 2015)]
 3. TITEL III Bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten
  1. HOOFDSTUK I Ruimtelijke projecten van gewestelijk en strategisch belang
   1. Afdeling 1 Criteria
   2. Afdeling 2 Administratiefrechtelijke faciliteiten
   3. Afdeling 3 Geïntegreerde plannings- en uitvoeringsprocedure
  2. HOOFDSTUK II Ruimtelijke projecten van groot lokaal en strategisch belang
   1. Afdeling 1 Ruimtelijke projecten van groot provinciaal en strategisch belang
   2. Afdeling 2 Ruimtelijke projecten van groot gemeentelijk en strategisch belang
 4. TITEL IV Vergunningenbeleid
  1. HOOFDSTUK I Definities
  2. HOOFDSTUK II Vergunningsplicht
   1. Afdeling 1 Soorten
    1. [Onderafdeling 1 Vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen (verv. decr. 25 april 2014, art. 295)]
     1. Sectie 1 Vergunningsplichtige handelingen
     2. Sectie 2 Afwijkingen van de vergunningsplicht
      1. Subsectie 1 Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen
      2. Subsectie 2 Bijzonderheden inzake zorgwonen
     3. Sectie 3 Lokale voorschriften
     4. [Sectie 4 As-built (verv. decr. 8 december 2017, art. 56, I: 30 december 2017)]
     5. Sectie 5 Vermoeden van vergunning
    2. [Onderafdeling 2 Vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden (verv. decr. 25 april 2014, art. 303)]
   2. Afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen
    1. Onderafdeling 1 Voorwaarden en lasten
    2. Onderafdeling 2 Fasering
    3. Onderafdeling 3 Zakelijk karakter
    4. Onderafdeling 4 Regularisatievergunningen
    5. [Onderafdeling 5 Zaak van de wegen (ing. decr. 4 april 2014, art. 43, I: 25 april 2014)]
  3. HOOFDSTUK III Beoordelingsgronden
   1. Afdeling 1 Algemene bepalingen
   2. Afdeling 2 Decretale beoordelingselementen
  4. HOOFDSTUK IV Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften
   1. Afdeling 1 Afwijkingsmogelijkheden
    1. Onderafdeling 1 Beperkte afwijkingen
    2. Onderafdeling 2 Stabiliteitswerken
    3. Onderafdeling 3 Afwerkingsregel
    4. Onderafdeling 4 Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik [en tijdelijk gebruik in afwachting van de realisatie van een bestemming (ing. decr. 11 mei 2012, art. 25, I: 16 juni 2012)]
    5. Onderafdeling 5 Medegebruik inzake natuurschoon
    6. Onderafdeling 6 Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen
    7. Onderafdeling 7 Handelingen van algemeen belang
    8. [Onderafdeling 7/1. Handelingen in industriegebied (ing. decr. 4 april 2014, art. 47, I: 25 april 2014)]
    9. [Onderafdeling 7/2 Stallen voor weidedieren (ing. decr. 8 december 2017, art. 66, I: 30 december 2017)]
    10. Onderafdeling 8 Handelingen sorterend onder voorschriften van een [gewestplan (verv. decr. 16 juli 2010, art. 15)]
    11. [Onderafdeling 9 Handelingen sorterend onder voorschriften van een bijzonder plan van aanleg dat ouder is dan vijftien jaar (ing. decr. 8 december 2017, art. 70, I: 30 december 2017)]
   2. Afdeling 2 Basisrechten voor zonevreemde constructies
    1. Onderafdeling 1 Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen
    2. Onderafdeling 2 Bestaande zonevreemde constructies
     1. Sectie 1 Bestaande zonevreemde woningen
      1. Subsectie 1 Verbouwen
      2. Subsectie 2 Herbouwen op dezelfde plaats
      3. Subsectie 3 Herbouwen op een gewijzigde plaats
      4. Subsectie 4 Uitbreiden
     2. Sectie 2 Bestaande zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw
      1. Subsectie 1 Verbouwen
      2. Subsectie 2 Herbouwen op dezelfde plaats
      3. Subsectie 3 Herbouwen op een gewijzigde plaats
      4. Subsectie 4 Uitbreiden en aanpassen
    3. Onderafdeling 3 Recent afgebroken zonevreemde woningen of andere constructies
    4. Onderafdeling 4 Herstelwerken bij vernietiging of beschadiging door vreemde oorzaak
     1. Sectie 1 Vernietigde of beschadigde woningen
     2. Sectie 2 Andere vernietigde of beschadigde constructies
   3. Afdeling 3 Zonevreemde functiewijzigingen
   4. Afdeling 4 Planologische attesten
  5. HOOFDSTUK V Verhouding met de milieuvergunning en de milieumelding
  6. HOOFDSTUK VI Geldingsduur en wijzigbaarheid
   1. Afdeling 1 Stedenbouwkundige vergunningen
   2. Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen
  7. HOOFDSTUK VII Administratieve procedure
   1. Afdeling 1 Algemene bepalingen
    1. Onderafdeling 1 Reguliere en bijzondere procedure
    2. Onderafdeling 2 Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige en milieuvergunning
   2. Afdeling 2 Reguliere procedure
    1. Onderafdeling 1 Administratieve procedure in eerste aanleg
    2. Onderafdeling 2 Administratieve beroepsprocedure
   3. Afdeling 3 Bijzondere procedure
  8. HOOFDSTUK VIII [Raad voor vergunningsbetwistingen (verv. decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
   1. Afdeling 1 Oprichting
   2. Afdeling 2 Bevoegdheid
    1. [Onderafdeling 1. Vernietiging (ing.Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    2. [Onderafdeling 2. Schorsing (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    3. Onderafdeling 3. …
    4. [Onderafdeling 4. Bemiddeling (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
   3. Afdeling 3 [Procedure (verv. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    1. [Onderafdeling 1. Algemeen (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    2. [Onderafdeling 2. Aanhangigmaking (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    3. [Onderafdeling 3. Vereenvoudigde behandeling (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    4. [Onderafdeling 4. Schorsing (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    5. [Onderafdeling 5. Tussenkomst (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    6. [Onderafdeling 6. Vooronderzoek (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    7. [Onderafdeling 7. Zitting (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
    8. [Onderafdeling 8. Beraadslaging en uitspraak (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
   4. Afdeling 4 [Samenstelling (verv. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
   5. Afdeling 5 [Werkingsregelen (verv. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]
   6. Afdeling 6 Diverse bepalingen
 5. TITEL V Diverse bepalingen
  1. HOOFDSTUK I Plannen- en vergunningenregisters
   1. Afdeling 1 Plannenregister
   2. Afdeling 2 Vergunningenregister
   3. Afdeling 3 Bepaling, aan beide registers gemeen
  2. HOOFDSTUK II Informatieplichten
   1. Afdeling 1 Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar
   2. Afdeling 2 Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten
   3. Afdeling 3 Informatieplicht met betrekking tot publiciteit
   4. Afdeling 4 Stedenbouwkundig uittreksel
  3. HOOFDSTUK III Het stedenbouwkundig attest. Projectvergaderingen
  4. HOOFDSTUK IV Aanpak permanente bewoning weekendverblijven
   1. Afdeling 1 Begrip
   2. Afdeling 2 Planologisch oplossingskader
   3. Afdeling 3 Woonrecht
   4. Afdeling 4 Handelingen betreffende een weekendverblijf waarop een woonrecht rust
  5. HOOFDSTUK V Diverse ondersteunings- en evaluatiemaatregelen
   1. Afdeling 1 Ondersteuning van de implementatie van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
   2. Afdeling 2 Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid
  6. HOOFDSTUK VI Raakvlakken met sectorregelgeving
   1. Afdeling 1 Grond- en pandenbeleid
    1. Onderafdeling 1 Register van de onbebouwde percelen
    2. Onderafdeling 2 Fiscale bepalingen
    3. Onderafdeling 3 Grondfonds
    4. Onderafdeling 4 Woonuitbreidingsgebieden. Ontwikkelingsmogelijkheden
   2. Afdeling 2 Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden
   3. [Afdeling 3 Bijzondere bepalingen over het aanduiden van gebieden als watergevoelig openruimtegebied met het oog op de bescherming van de belangen van het watersysteem (ing. decr. 8 december 2017, art. 90, I: 30 december 2017)]
  7. [HOOFDSTUK VII Gewestplanvoorschriften (ing. decr. 8 december 2017, art. 93, I: 30 december 2017)]
 6. TITEL VI [Handhaving (verv. Decr. 25 april 2014, art. 12, I: 1 maart 2018)]
  1. HOOFDSTUK I [Inleidende bepalingen (verv. Decr. 25 april 2014, art. 13, I: 1 maart 2018)]
   1. Afdeling 1 [Definities (verv. Decr. 25 april 2014, art. 14, I: 1 maart 2018)]
   2. Afdeling 2 [Handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening (verv. Decr. 25 april 2014, art. 17, I: 6 september 2014)]
   3. Afdeling 3 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 20, I: 1 maart 2018)]
   4. Afdeling 4 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
    1. Onderafdeling 1 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
    2. Onderafdeling 2 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     1. Sectie 1 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     2. Sectie 2 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     3. Sectie 3 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     4. Sectie 4 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     5. Sectie 5 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     6. Sectie 6 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
    3. Onderafdeling 3 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
    4. Onderafdeling 4 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     1. Sectie 1 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
      1. Subsectie 1 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21,I: 1 maart 2018)]
      2. Subsectie 2 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
      3. Subsectie 3 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
      4. Subsectie 4 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
      5. Subsectie 5 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     2. Sectie 2 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
      1. Subsectie 1 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
      2. Subsectie 2 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
     3. Sectie 3 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
    5. Onderafdeling 5 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]
   5. Afdeling 5 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 22, I: 1 maart 2018)]
   6. Afdeling 6 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 23, I: 1 maart 2018)]
   7. Afdeling 7 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 24, I: 1 maart 2018)]
   8. Afdeling 8 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 25, I: 1 maart 2018)]
   9. Afdeling 9 [… (opgeh. decr. 18 december 2009, art. 19, I: 1 september 2009)]
   10. Afdeling 10 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 26, I: 1 maart 2018)]
   11. Afdeling 11 [… (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 27, I: 1 maart 2018]
  2. HOOFDSTUK II [Sancties (verv. Decr. 25 april 2014, art. 28, I: 1 maart 2018)]
   1. [Afdeling 1. Stedenbouwkundige misdrijven en stedenbouwkundige inbreuken (ing. Dec. 25 april 2014, art. 29, I: 1 maart 2018)]
   2. [Afdeling 2. Voorkomen en vaststellen van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken (ing. Decr. 25 april 2014, art.32, I: 1 maart 2018)]
    1. [Onderafdeling 1. Raadgeving en aanmaning (ing. Decr. 25 april 2014, art.33, I: 1 maart 2018)]
    2. [Onderafdeling 2. Vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven (ing. Decr. 25 april 2014, art.35, I: 1 maart 2018)]
    3. [Onderafdeling 3. Vaststelling van stedenbouwkundige inbreuken (ing. Decr. 25 april 2014, art.37, I: 1 maart 2018)]
    4. [Onderafdeling 4. Verbalisanten ruimtelijke ordening (ing. Decr. 25 april 2014, art. 38/1, I: 30 december 2017)]
   3. [Afdeling 3. Het opleggen van een bestuurlijke geldboete (ing. Decr. 25 april 2014, art.39, I: 1 maart 2018)]
    1. [Onderafdeling 1. Basisbepalingen (ing. Decr. 25 april 2014, art.40, I: 1 maart 2018)]
    2. [Onderafdeling 2. Het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete voor inbreuken (ing. Decr. 25 april 2014, art.47, I: 1 maart 2018)]
    3. [Onderafdeling 3. Het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete voor misdrijven (ing. Decr. 25 april 2014, art. 49, I: 1 maart 2018)]
   4. [Afdeling 4. Voorstel tot betaling van een geldsom (ing. Decr. 25 april 2014, art. 51, I: 1 maart 2018)]
  3. HOOFDSTUK III [Rechterlijke maatregelen (verv. Decr. 25 april 2014, art. 53, I: 1 maart 2018)]
   1. [Afdeling 1. Rechterlijke herstelmaatregelen (ing. Decr. 25 april 2014, art. 54, I: 1 maart 2018 )]
   2. [Afdeling 2. De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering (ing. Decr. 25 april 2014, art. 61, I: 1 maart 2018)]
    1. [Onderafdeling 1. Algemene bepalingen (ing. Decr. 25 april 2014, art. 62, I: 1 maart 2018)]
    2. [Onderafdeling 2. Adviesplichten (ing. Decr. 25 april 2014, art. 66, I: 1 maart 2018)]
    3. [ Onderafdeling 3. Bevoegdheid inzake advisering bij opeisbare dwangsomschulden en bij beroepen tegen bestuurlijke besluiten (ing. Decr. 25 april 2014, art. 69, I: 1 maart 2018)]
    4. [Onderafdeling 3/1. Bemiddeling (ing. Decr. 25 april 2014, art. 70/2, I: 30 december 2017)]
    5. [Onderafdeling 4. Werking (ing. Decr. 25 april 2014, art. 71, I: 1 maart 2018)]
  4. [HOOFDSTUK IV. Bestuurlijke maatregelen (ing. Decr. 25 april 2014, art. 77, I: 1 maart 2018)]
   1. [Afdeling 1. Basisbepalingen (ing. Decr. 25 april 2014, art. 78, I: 1 maart 2018)]
   2. [Afdeling 2. Stakingsbevel (ing. Decr. 25 april 2014, art. 82, I: 1 maart 2018)]
   3. [Afdeling 3. Bestuursdwang (ing. Decr. 25 april 2014, art. 86, I: 1 maart 2018)]
   4. [Afdeling 4. Last onder dwangsom (ing. Decr. 25 april 2014, art. 94, I: 1 maart 2018)]
   5. [Afdeling 5. Minnelijke schikking (ing. Decr. 25 april 2014, art. 100, I: 1 maart 2018)]
  5. [HOOFDSTUK V. Inkomsten uit handhaving (ing. Decr. 25 april 2014, art. 105, I: 1 maart 2018)]
  6. [HOOFDSTUK VI. Diverse bepalingen (ing. Decr. 25 april 2014, art. 107, I: 1 maart 2018)]
 7. TITEL VII Diverse temporele en overgangsmaatregelen
  1. HOOFDSTUK I Algemene beginselen
  2. HOOFDSTUK II Ontvoogding gemeenten
  3. HOOFDSTUK III Man/vrouw-evenwicht in de GECORO
  4. HOOFDSTUK IV Planning
   1. Afdeling 1 Bijzondere validaties
   2. Afdeling 2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg
   3. Afdeling 3 Provinciale structuurplanning
   4. Afdeling 4 Gemeentelijke structuurplanning
   5. Afdeling 5 Voorkooprecht
   6. Afdeling 6 Onteigening
   7. Afdeling 7 Planschade en planbaten
  5. HOOFDSTUK V Vergunningenbeleid
   1. Afdeling 1 Vergunningsplichtige functiewijzigingen
   2. Afdeling 2 Planologische attesten
   3. Afdeling 3 Verkavelingsakkoorden en verkavelingen daterend van vóór 22 december 1970
   4. [Afdeling 4 Verval, bijstelling of opheffing van omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden (verv. decr. 25 april 2014, art. 359)]
   5. Afdeling 5 Invoering van het vergunningenstelsel van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
   6. Afdeling 6 Tijdelijke regeling bindende advisering door de wegbeheerder
  6. HOOFDSTUK VI Diverse bepalingen
   1. Afdeling 1 Plannen- en vergunningenregisters
   2. Afdeling 2 Informatieplichten
   3. Afdeling 3 Stedenbouwkundig attest
  7. HOOFDSTUK VII Handhaving
 8. TITEL VIII Aanhalingswijze
 9. Bijlage I Niet in de coördinatie opgenomen voorbijgestreefde bepalingen
 10. Bijlage II Concordantietabel I
 11. Bijlage III Concordantietabel II
 12. Bijlage IV Verantwoordingsnotitie