Wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. – Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. – Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 2-7
HOOFDSTUK III. – Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering.
Art. 8-12
HOOFDSTUK IV. – Overgangsbepaling.
Art. 13
HOOFDSTUK V. – Inwerkingtreding.
Art. 14