Codex Fiscaliteit

Codex Fiscaliteit online raadplegen

Codex Fiscaliteit als *.pdf raadplegen

Decreet 19 december 2014 tot wijziging Codex Fiscaliteit

Uitvoeringsbesluit 19 december 2014 tot wijziging Codex Fiscaliteit

Omzendbrief 23 december 2014 Fiscaal misbruik

 

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL 1. – Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 1. – Algemene bepalingen en definities
Art. 1.1.0.0.1-1.1.0.0.4
TITEL 2. – Belastingheffing
Hoofdstuk 1. – Onroerende voorheffing
Afdeling 1. – Belastbaar voorwerp
Art. 2.1.1.0.1
Afdeling 2. – Belastingplichtigen
Art. 2.1.2.0.1
Afdeling 3. – Belastbare grondslag
Art. 2.1.3.0.1-2.1.3.0.2
Afdeling 4. – Tarieven
Art. 2.1.4.0.1-2.1.4.0.2
Afdeling 5. – Verminderingen
Art. 2.1.5.0.1-2.1.5.0.7
Afdeling 6. – Vrijstellingen
Art. 2.1.6.0.1-2.1.6.0.3
Afdeling 7. – Wijze van heffing
Art. 2.1.7.0.1
Hoofdstuk 2. – Verkeersbelasting
Afdeling 1. – Belastbaar voorwerp
Art. 2.2.1.0.1
Afdeling 2. – Belastingplichtigen
Art. 2.2.2.0.1
Afdeling 3. – Belastbare grondslag
Art. 2.2.3.0.1-2.2.3.0.8
Afdeling 4. – Tarieven
Art. 2.2.4.0.1-2.2.4.0.9
Afdeling 5. – Verminderingen
Art. 2.2.5.0.1-2.2.5.0.4
Afdeling 6. – Vrijstellingen
Art. 2.2.6.0.1-2.2.6.0.7
Afdeling 7. – Wijze van heffing
Art. 2.2.7.0.1-2.2.7.0.2
Hoofdstuk 3. – Belasting op de inverkeerstelling
Afdeling 1. – Belastbaar voorwerp
Art. 2.3.1.0.1
Afdeling 2. – Belastingplichtigen
Art. 2.3.2.0.1
Afdeling 3. – Belastbare grondslag
Art. 2.3.3.0.1
Afdeling 4. – Tarieven
Onderafdeling 1. – Bedrag van de belasting voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen als vermeld in artikel 1.1.0.0.2, vierde lid, 1°, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in het Vlaamse Gewest
Art. 2.3.4.1.1-2.3.4.1.10
Onderafdeling 2. – Bedrag van de belasting voor motorfietsen, luchtvoertuigen, boten en andere voertuigen dan de wegvoertuigen, vermeld in artikel 2.3.4.1.1
Art. 2.3.4.2.1-2.3.4.2.2
Afdeling 5. – Verminderingen
Art. 2.3.5.0.1
Afdeling 6. – Vrijstellingen
Art. 2.3.6.0.1-2.3.6.0.3
Afdeling 7. – Wijze van heffing
Art. 2.3.7.0.1
Hoofdstuk 4. – Kilometerheffing]1
Afdeling 1. – Belastbaar voorwerp
Art. 2.4.1.0.1-2.4.1.0.2
Afdeling 2. – Belastingplichtigen
Art. 2.4.2.0.1
Afdeling 3. – Belastbare grondslag
Art. 2.4.3.0.1
Afdeling 4. – Tarieven
Art. 2.4.4.0.1-2.4.4.0.5
Afdeling 5. – Verminderingen
Art. 2.4.5.0.1
Afdeling 6. – Vrijstellingen
Art. 2.4.6.0.1
Afdeling 7. – Wijze van heffing
Art. 2.4.7.0.1-2.4.7.0.2
Hoofdstuk 5. [1 – Heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen]1
Afdeling 1. – Belastbaar voorwerp
Art. 2.5.1.0.1
Afdeling 2. – Belastingplichtigen
Art. 2.5.2.0.1
Afdeling 3. – Belastbare grondslag
Art. 2.5.3.0.1
Afdeling 4. – Tarieven
Art. 2.5.4.0.1-2.5.4.0.2
Afdeling 5. – Verminderingen
Art. 2.5.5.0.1
Afdeling 6. – Vrijstellingen
Art. 2.5.6.0.1-2.5.6.0.2
Afdeling 7. – Wijze van heffing
Art. 2.5.7.0.1-2.5.7.0.3
Hoofdstuk 6. – Leegstandsheffing bedrijfsruimten
Afdeling 1. – Belastbaar voorwerp
Art. 2.6.1.0.1
Afdeling 2. – Belastingplichtigen
Art. 2.6.2.0.1
Afdeling 3. – Belastbare grondslag
Art. 2.6.3.0.1
Afdeling 4. – Tarieven
Art. 2.6.4.0.1-2.6.4.0.2
Afdeling 5. – Verminderingen
Art. 2.6.5.0.1
Afdeling 6. – Vrijstellingen
Art. 2.6.6.0.1
Afdeling 7. – Wijze van heffing
Art. 2.6.7.0.1
Onderafdeling 1. – Opschorting door een vernieuwing, al of niet gekoppeld aan de beëindiging van de leegstand
Art. 2.6.7.1.1-2.6.7.1.2
Onderafdeling 2. – Opschorting ingevolge een definitief gesloten brownfieldconvenant
Art. 2.6.7.2.1
Onderafdeling 3. – Opschorting ingevolge een conform verklaard bodemsaneringsproject
Art. 2.6.7.3.1
Onderafdeling 4. – Opschorting voor nieuwe eigenaars
Art. 2.6.7.4.1-2.6.7.4.2
Onderafdeling 5. – Opschorting voor leegstaande maar niet-verwaarloosde bedrijfsruimten
Art. 2.6.7.5.1-2.6.7.5.2
Onderafdeling 6. – Opschorting ingevolge staving van de beëindiging van de vernieuwing en/of de leegstand
Art. 2.6.7.6.1
Onderafdeling 7. – Sancties
Art. 2.6.7.7.1
Hoofdstuk 7. – [1 Erfbelasting]1
Afdeling 1. – [1 Belastbaar voorwerp]1
Art. 2.7.1.0.1-2.7.1.0.10
Afdeling 2. – [1 Belastingplichtigen]1
Art. 2.7.2.0.1
Afdeling 3. [1 Belastbare grondslag]1
Onderafdeling 1. – [1 Algemeen]1
Art. 2.7.3.1.1
Onderafdeling 2. – [1 Actief van de nalatenschap]1
Art. 2.7.3.2.1-2.7.3.2.13
Onderafdeling 3. – [1 Waardering van het actief]1
Art. 2.7.3.3.1-2.7.3.3.7
Onderafdeling 4. – [1 Passief van de nalatenschap]1
Art. 2.7.3.4.1-2.7.3.4.4
Onderafdeling 5. – [1 Aanrekening van het passief op het actief]1
Art. 2.7.3.5.1-2.7.3.5.2
Afdeling 4. – [1 Tarieven]1
Onderafdeling 1. – [1 Algemene bepalingen]1
Art. 2.7.4.1.1-2.7.4.1.5
Onderafdeling 2. – [1 Verlaagde tarieven]1
Art. 2.7.4.2.1-2.7.4.2.4
Afdeling 5. – [1 Verminderingen]1
Art. 2.7.5.0.1-2.7.5.0.5
Afdeling 6. – [1 Vrijstelling]1
Art. 2.7.6.0.1-2.7.6.0.4
Afdeling 7. – [1 Wijze van heffing]1
Art. 2.7.7.0.1-2.7.7.0.3
Hoofdstuk 8. – [1 Schenkbelasting]1
Afdeling 1. – [1 Belastbaar voorwerp]1
Art. 2.8.1.0.1-2.8.1.0.2
Afdeling 2. – [1 Belastingplichtigen]1
Art. 2.8.2.0.1
Afdeling 3. – [1 Belastbare grondslag]1
Art. 2.8.3.0.1-2.8.3.0.4
Afdeling 4. – [1 Tarieven]1
Onderafdeling 1. – [1 Algemeen]1
Art. 2.8.4.1.1-2.8.4.1.2
Onderafdeling 2. – [1 Tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw]1
Art. 2.8.4.2.1-2.8.4.2.3
Onderafdeling 3. [1 – Tarieven voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie of van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden]1
Art. 2.8.4.3.1
Onderafdeling 4. [1 – Tarieven voor schenkingen van een beschermd monument waarvoor een investeringsverplichting geldt]1
Art. 2.8.4.4.1
Afdeling 5. – [1 Verminderingen]1
Art. 2.8.5.0.1
Afdeling 6. – [1 Vrijstellingen]1
Art. 2.8.6.0.1-2.8.6.0.7
Afdeling 7. – [1 Wijze van heffing]1
Art. 2.8.7.0.1-2.8.7.0.3
Hoofdstuk 9. – [1 Verkooprecht]1
Afdeling 1. – [1 Belastbaar voorwerp]1
Art. 2.9.1.0.1-2.9.1.0.7
Afdeling 2. – [1 Belastingplichtigen]1
Art. 2.9.2.0.1
Afdeling 3. – [1 Belastbare grondslag]1
Art. 2.9.3.0.1-2.9.3.0.9
Afdeling 4. – [1 Tarieven]1
Onderafdeling 1. – [1 Algemeen]1
Art. 2.9.4.1.1-2.9.4.1.2
Onderafdeling 2. – [1 Verlaagde tarieven]1
Art. 2.9.4.2.1-2.9.4.2.10
Afdeling 5. – [1 Verminderingen]1
Art. 2.9.5.0.1-2.9.5.0.4
Afdeling 6. – [1 Vrijstellingen]1
Art. 2.9.6.0.1-2.9.6.0.6
Afdeling 7. – [1 Wijze van heffing]1
Art. 2.9.7.0.1-2.9.7.0.5
Hoofdstuk 10. – [1 Verdeelrecht]1
Afdeling 1. – [1 Belastbaar voorwerp]1
Art. 2.10.1.0.1-2.10.1.0.4
Afdeling 2. [1 Belastingplichtigen]1
Art. 2.10.2.0.1
Afdeling 3. [1 Belastbare grondslag]1
Art. 2.10.3.0.1-2.10.3.0.3
Afdeling 4. – [1 Tarieven]1
Art. 2.10.4.0.1-2.10.4.0.2
Afdeling 5. – [1 Verminderingen]1
Art. 2.10.5.0.1
Afdeling 6. – [1 Vrijstellingen]1
Art. 2.10.6.0.1-2.10.6.0.4
Afdeling 7. – [1 Wijze van heffing]1
Art. 2.10.7.0.1-2.10.7.0.3
Hoofdstuk 11. – [1 Recht op hypotheekvestiging]1
Afdeling 1. [1 Belastbaar voorwerp]1
Afdeling 1. [1 Art. 2.11.1.0.1. Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het recht op hypotheekvestiging gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie van akten of geschriften houdende vestiging van een hypotheek op een onroerend goed.]1
Art. 2.11.1.0.2
Afdeling 2. – [1 Belastingplichtigen]1
Art. 2.11.2.0.1
Afdeling 3. – [1 Belastbare grondslag]1
Art. 2.11.3.0.1
Afdeling 4. – [1 Tarieven]1
Art. 2.11.4.0.1-2.11.4.0.4
Afdeling 5. – [1 Verminderingen]1
Art. 2.11.5.0.1
Afdeling 6. – [1 Vrijstellingen]1
Art. 2.11.6.0.1-2.11.6.0.2
Afdeling 7. – [1 Wijze van heffing]1
Art. 2.11.7.0.1-2.11.7.0.3
TITEL 3. – Inning en invordering
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen, opcentiemen, opdeciem en administratieve onkostenvergoedingen
Art. 3.1.0.0.1-3.1.0.0.8
Hoofdstuk 2. – Inkohiering
Afdeling 1. – Algemeen
Art. 3.2.1.0.1-3.2.1.0.2
Afdeling 2. – Uitvoerbaarverklaring
Art. 3.2.2.0.1
Afdeling 3. – Overledenen en onverdeeldheden
Art. 3.2.3.0.1
Afdeling 4. – Aanslag voor overnemende of verkrijgende vennootschap
Art. 3.2.4.0.1
Afdeling 5. – Berekening en afrondingswijze
Art. 3.2.5.0.1
Hoofdstuk 3. – Aanslagprocedure
Afdeling 1. – [1 Aangifte]1
Art. 3.3.1.0.1-3.3.1.0.13
Afdeling 2. – Aanslagjaar en belastbaar tijdperk
Art. 3.3.2.0.1
Afdeling 3. – Aanslagtermijn
Art. 3.3.3.0.1-3.3.3.0.2
Afdeling 4. – Aanslagbiljet
Art. 3.3.4.0.1
Afdeling 5. – Verzending
Art. 3.3.5.0.1-3.3.5.0.2
Hoofdstuk 4. – Betalingen
Afdeling 1. – Algemeen
Art. 3.4.1.0.1
Afdeling 2. – Betaaltermijn
Art. 3.4.2.0.1-3.4.2.0.5
Afdeling 3. – Wijze van betaling
Art. 3.4.3.0.1-3.4.3.0.2
Afdeling 4. – Vermeldingen op het betaalformulier
Art. 3.4.4.0.1
Afdeling 5. – Bewijs van betaling
Art. 3.4.5.0.1
Afdeling 6. – Datum van uitwerking van betaling
Art. 3.4.6.0.1
Afdeling 7. – Wijze van aanrekening van betaling, aanwending en aanzuivering
Art. 3.4.7.0.1-3.4.7.0.6
Afdeling 8. – Betalingsfaciliteiten
Art. 3.4.8.0.1
Hoofdstuk 5. – Bezwaar
Afdeling 1. – Ontvangstmelding
Art. 3.5.1.0.1
Afdeling 2. – Bezwaartermijn
Art. 3.5.2.0.1-3.5.2.0.5
Afdeling 3. – Natuurlijke personen en rechtspersonen die bezwaar kunnen indienen en de wijze waarop ze bezwaar kunnen indienen
Art. 3.5.3.0.1-3.5.3.0.4
Afdeling 4. – Onderzoeksbevoegdheden
Art. 3.5.4.0.1-3.5.4.0.2
Afdeling 5. – Behandeltijd
Art. 3.5.5.0.1
Afdeling 6. – Beslissingswijze voor bezwaar
Art. 3.5.6.0.1
Afdeling 7. – Collectieve beslissing
Art. 3.5.7.0.1
Afdeling 8. – Hoorzitting
Art. 3.5.8.0.1
Afdeling 9. – Kennisgeving
Art. 3.5.9.0.1
Hoofdstuk 6. – Ambtshalve ontheffing
Art. 3.6.0.0.1-3.6.0.0.6
Hoofdstuk 7. – Nietigverklaring
Art. 3.7.0.0.1-3.7.0.0.2
Hoofdstuk 8. – Gerechtelijk beroep
Art. 3.8.0.0.1-3.8.0.0.4
Hoofdstuk 9. – Interesten
Afdeling 1. – Nalatigheidsinteresten
Art. 3.9.1.0.1-3.9.1.0.3
Afdeling 2. – Moratoriuminteresten
Art. 3.9.2.0.1
Hoofdstuk 10. – Invordering
Afdeling 1. – Herinnering
Art. 3.10.1.0.1
Afdeling 2. – Laatste herinnering
Art. 3.10.2.0.1
Afdeling 3. – Vervolging
Onderafdeling 1. – Algemeen
Art. 3.10.3.1.1-3.10.3.1.8
Onderafdeling 2. – Rechtstreekse vervolging
Art. 3.10.3.2.1
Onderafdeling 3. – Onrechtstreekse vervolging
Art. 3.10.3.3.1
Onderafdeling 4. – Vervolgingskosten
Art. 3.10.3.4.1
Onderafdeling 5. – Met vervolging belaste personen
Art. 3.10.3.5.1
Afdeling 4. – Bijzondere gevallen
Onderafdeling 1. – Invordering bij echtgenoten of ex-echtgenoten en bij wettelijk samenwonenden of ex-wettelijksamenwonenden
Art. 3.10.4.1.1-3.10.4.1.2
Onderafdeling 2. – Invordering bij vennootschappen
Art. 3.10.4.2.1-3.10.4.2.2
Onderafdeling 3. – Invordering bij erfgenamen
Art. 3.10.4.3.1
Onderafdeling 4. – Invordering bij andere personen die gehouden zijn tot betaling van de schuld
Art. 3.10.4.4.1-3.10.4.4.5
Onderafdeling 5. – Invordering van het eurovignet bij andere belastingschuldigen dan de eigenaar
Art. 3.10.4.5.1
Onderafdeling 6. – Invordering van betwiste belastingen
Art. 3.10.4.6.1
Afdeling 5. – Zekerheden
Onderafdeling 1. – Waarborg
Art. 3.10.5.1.1-3.10.5.1.3
Onderafdeling 2. – Voorrecht
Art. 3.10.5.2.1-3.10.5.2.3
Onderafdeling 3. – Wettelijke hypotheek
Art. 3.10.5.3.1-3.10.5.3.8
Onderafdeling 4. – [1 Rechten van derden te goeder trouw]1
Art. 3.10.5.4.1
Onderafdeling 5. – [1 Buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenaam]1
Art. 3.10.5.5.1-3.10.5.5.2
Hoofdstuk 11. – Wederzijdse internationale bijstand
Art. 3.11.0.0.1
Hoofdstuk 12. – Verplichtingen van derden
Afdeling 1. – Notificatieverplichtingen van derden
Art. 3.12.1.0.1-3.12.1.0.21
Afdeling 2. – Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen
Art. 3.12.2.0.1
Afdeling 3. – [1 Andere verplichtingen in het kader van de registratiebelasting]1
Art. 3.12.3.0.1-3.12.3.0.6
Hoofdstuk 13. – Onderzoek en controle
Afdeling 1. – Administratieve controle
Onderafdeling 1. – Algemeen
Art. 3.13.1.1.1-3.13.1.1.4
Onderafdeling 2. – Plichten van de belastingplichtige
Art. 3.13.1.2.1-3.13.1.2.8
Onderafdeling 3. – Plichten van derden
Art. 3.13.1.3.1-3.13.1.3.7
Onderafdeling 4. – Plichten van openbare instellingen
Art. 3.13.1.4.1-3.13.1.4.2
Afdeling 2. – Controle ter plaatse
Art. 3.13.2.0.1-3.13.2.0.5
Hoofdstuk 14. – Verjaring
Afdeling 1. – Termijn
Art. 3.14.1.0.1-3.14.1.0.2
Afdeling 2. – Stuiting
Art. 3.14.2.0.1
Afdeling 3. – Schorsing
Art. 3.14.3.0.1-3.14.3.0.2
Hoofdstuk 15. – Strafrechtelijke vervolging
Afdeling 1. – Algemene bepalingen
Art. 3.15.1.0.1-3.15.1.0.2
Afdeling 2. – Opsporing van inbreuken
Art. 3.15.2.0.1
Afdeling 3. – Strafrechtelijke sancties
Art. 3.15.3.0.1-3.15.3.0.11
Hoofdstuk 16. – [1 Administratieve sancties]1
Art. 3.16.0.0.1-3.16.0.0.4
Hoofdstuk 17. – [1 Bewijsmiddelen]1
Art. 3.17.0.0.1-3.17.0.0.12
Hoofdstuk 18. – Belastingverhogingen en administratieve geldboetes
Art. 3.18.0.0.1-3.18.0.0.17
Hoofdstuk 19. – Beroepsgeheim
Art. 3.19.0.0.1-3.19.0.0.2
Hoofdstuk 20. – [1 Te verstrekken inlichtingen]1
Art. 3.20.0.0.1
Hoofdstuk 21. – [1 Voorafgaande attesten]1
Art. 3.21.0.0.1
Hoofdstuk 22. [1 – Voorafgaande beslissingen over de materies en bepalingen vervat in deze codex]1
Art. 3.22.0.0.1-3.22.0.0.2
TITEL 4. – Wijzigingsbepalingen
Hoofdstuk 1. – Wijzigingen van het wetboek van 23 november 1965 van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Art. 4.1.0.0.1
Hoofdstuk 2. – Wijzigingen van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
Art. 4.2.0.0.1-4.2.0.0.10
Hoofdstuk 3. – Wijzigingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Art. 4.3.0.0.1-4.3.0.0.7
Hoofdstuk 4. – Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009
Art. 4.4.0.0.1-2.6.18
Hoofdstuk 5. – Wijzigingen van andere decreten
Art. 4.5.0.0.1
Hoofdstuk 6. – Kruisverwijzingen
Art. 4.6.0.0.1-4.6.0.0.2
TITEL 5. – Opheffingsbepalingen en overgangsmaatregelen
Art. 5.0.0.0.1-5.0.0.0.13
TITEL 6. – Citeertitel
Art. 6.0.0.0.1
TITEL 7. – Inwerkingtredingsbepalingen
Art. 7.0.0.0.1
BIJLAGE.
Art. N1-N2