Codex Vastgoed

HOOFDSTUK 1. – Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. – De entiteiten waarvoor de Vlaamse Belastingdienst kan optreden voor het verwerven, vervreemden en onteigenen van onroerende goederen
Art. 3-10
HOOFDSTUK 3. – De uitvoering van de bevoegdheden
Art. 11-13
HOOFDSTUK 4. – Het optreden als authentificerende derde
Art. 14-17
HOOFDSTUK 5. – De akte opgesteld door de Vlaamse commissaris
Art. 18-23
HOOFDSTUK 6. – Slotbepalingen
Art. 24-27

Uitvoeringsbesluit