Notariële wetgeving

Basiswetgeving

Gecoördineerde tekst van de wet van 25 Ventôse jaar XI op het notarisambt (PDF / 448,4 kB)

Covid – 19

Authentieke volmacht in gedematerialiseerde vorm – Authentiek testament zonder getuigen – Diverse maatregelen in het kader van COVID-19

Naban

Notariële Aktenbank KB

Deontologie

Boekhouding

Notarisvennootschappen

Toegang tot het beroep

Kwaliteitscontrole

Huishoudelijke reglementen

Rijksarchief

Bron : http://www.notaris.be