België

Burgerlijk Wetboek

INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1 – 515)

BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom  (art. 516 – 710)

BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 711 – 1100)

BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 1101 – 1581)

BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 1582 – 2010)

BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 2011 – 2281)

BOEK III : Voorrechten en hypotheken

BOEK III : Huurovereenkomsten (hoofdverblijfplaats van de huurder)

BOEK III : Regels betreffende de pacht in het bijzonder

BOEK III : Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder

Gerechtelijk Wetboek

ALGEMENE BEGINSELEN (art. 1 tot 57)

RECHTERLIJKE ORGANISATIE (art. 58 tot 555ter)

BEVOEGDHEID (art. 556 tot 663)

BURGERLIJKE RECHTSPLEGING (art. 664 tot 1385undecies)

BEWAREND BESLAG EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (art. 1386 tot 1675)

ARBITRAGE (art. 1676 tot 1723)

BEMIDDELING (art. 1724 tot 1737)

 

Wetboek Vennootschappen

Wetboek Strafvordering

Gerechtelijke Politie & Officieren

Politie- & Correctionele Rechtbank

Hof van Assisen

Wijzen van voorziening

Bijzondere rechtsplegingen

Rechtsgebied

Openbaar belang & veiligheid

 

Wetboek Nationaliteit

Kieswetboek

De gecoördineerde Grondwet

Belgische Grondwet (met referenties)

Erfpacht

Opstal

Wet Breyne

Belgisch Staatsblad Actueel

Diverse